Skip Navigation Links
ברוכים הבאים
אותיות
אוצר מלים
דפי עבודה
מחקר מכון חרוב קובע: משרד הרווחה פוגע בילדים באופן שיטתי
אזמרגד - דפי עבודה לילדים
פונטיקה - הגיית הצליל של האות
סרטון עם כרטיסי עבודה על הגיית הצלילים של האותיות הגדולות. אנימציה עם כרטיסי עבודה על הגיית הצלילים של האותיות הגדולות. אנימציה עם כרטיסי עבודה על הגיית הצלילים של האותיות הגדולות. שיר עם כרטיסי עבודה על הגיית צלילי האותיות הגדולות והקטנות.
סרטון עם כרטיסי עבודה על הגיית צלילי האותיות הגדולות והקטנות. סרטון עם כרטיסי עבודה על הגיית הצלילים של האותיות הקטנות. סרטון על הגיית צלילי האותיות הגדולות והקטנות. סרטון עם כרטיסי עבודה על הגיית צלילי האותיות הגדולות והקטנות.
סרטון על הגיית צלילי האותיות הגדולות והקטנות. סרטון עם כרטיסי עבודה על הגיית צלילי האותיות הגדולות והקטנות. שיר על הגיית הצלילים של האותיות הקטנות. שיר על הגיית הצלילים של האותיות הגדולות והקטנות.
שיר על הגיית הצלילים של האותיות הגדולות והקטנות. שיר על הגיית הצלילים של האותיות הגדולות והקטנות. שיר על הגיית הצלילים של האותיות הגדולות והקטנות. לומדה על אותיות קטנות -
בחרו אות והאזינו להגייה שלה.
האותיות A-I, סרטון כרטיסי עבודה על אותיות קטנות. האותיות J-R, סרטון כרטיסי עבודה על אותיות קטנות. האותיות R-Z, סרטון כרטיסי עבודה על אותיות קטנות. שיר על הגיית הצלילים של האותיות הגדולות והקטנות.
האותיות A-G, סרטון כרטיסי עבודה על אותיות גדולות וקטנות. האותיות H-N, סרטון כרטיסי עבודה על אותיות גדולות וקטנות. האותיות O-U, סרטון כרטיסי עבודה על אותיות גדולות וקטנות. האותיות V-Z, סרטון כרטיסי עבודה על אותיות גדולות וקטנות.
אותיות באנגלית
אותיות גדולות
אותיות קטנות
אותיות תנועה
סדר האותיות
פונטיקה

דפי עבודה עם דבקיות
אוצר מלים באנגלית
בעלי חיים
כללי
מזון
מיקומים
מספרים
צורות וצבעים
שמות תואר
► אותיות ABC לצביעה
► אותיות ABC עם דבקיות

© כל הזכויות שמורות לרק אנגלית 2012