Skip Navigation Links
ברוכים הבאים
אותיות
אוצר מלים
דפי עבודה
מחקר מכון חרוב קובע: משרד הרווחה פוגע בילדים באופן שיטתי
אזמרגד - דפי עבודה לילדים
אותיות תנועה באנגלית
סרטון הסבר על האות a -
קריאת מלים בנות הברה אחת.
סרטון הסבר האות e -
קריאת מלים בנות הברה אחת.
סרטון הסבר על האות i -
קריאת מלים בנות הברה אחת.
סרטון הסבר על האות o -
קריאת מלים בנות הברה אחת.
סרטון הסבר האות u -
קריאת מלים בנות הברה אחת.
סרטון קריאת מלים
בנות שלוש אותיות והברה אחת.
סרטון קריאת מלים
בנות שלוש אותיות והברה אחת.
שיר על אותיות תנועה.
אותיות באנגלית
אותיות גדולות
אותיות קטנות
אותיות תנועה
סדר האותיות
פונטיקה

דפי עבודה עם דבקיות
אוצר מלים באנגלית
בעלי חיים
כללי
מזון
מיקומים
מספרים
צורות וצבעים
שמות תואר
► אותיות ABC לצביעה
► אותיות ABC עם דבקיות

© כל הזכויות שמורות לרק אנגלית 2012