Skip Navigation Links
ברוכים הבאים
אותיות
אוצר מלים
דפי עבודה
מחקר מכון חרוב קובע: משרד הרווחה פוגע בילדים באופן שיטתי
אזמרגד - דפי עבודה לילדים
הכרת צבעים וצורות באנגלית
סרטונים על צבעים
אוירון -
כרטיסי עבודה על צבעים באנגלית.
בלונים -
סרטון הסבר על צבעים באנגלית.
בלונים -
סרטון הסבר על צבעים באנגלית.
קרוניות צבעוניות ברכבת -
סרטון הסבר על צבעים באנגלית
קשת בענן -
כרטיסי עבודה על צבעים באנגלית.
כרטיסי עבודה על צבעים. כרטיסי עבודה על צבעים. משפטים קצרים על צבעים.
     
סרטון שאלות ומשפטים על צבעים.      
שירים על צבעים
שיר על צבעים באנגלית. שיר על פרפרים צבעוניים. שיר על צבעים באנגלית. שיר על צבעי הקשת.
   
שיר עם משפטים על צבעים. שיר עם משפטים על צבעים.    
סרטונים ושירים על צורות
 
סרטון כרטיסי עבודה על צורות. שיר על צורות,
בשילוב שאלות ומשפטים קצרים.
כרטיסי עבודה על צורות וצבעים
בשילוב משפטים קצרים
של צורה וצבע.
 
לומדות ללימוד צבעים וצורות
לומדה ללימוד צבעים באנגלית.
התאמת מלה לצבע.
לומדה ללימוד צבעים באנגלית.
התאמת מלה לצבע.
לומדה ללימוד צורות באנגלית.
התאמת מלה לצורה.
צורה וצבע על פי שאלה ותשובה.
     
גררו כל עפרון אל הצבע המתאים.      
אותיות באנגלית
אותיות גדולות
אותיות קטנות
אותיות תנועה
סדר האותיות
פונטיקה

דפי עבודה עם דבקיות
אוצר מלים באנגלית
בעלי חיים
כללי
מזון
מיקומים
מספרים
צורות וצבעים
שמות תואר
► אותיות ABC לצביעה
► אותיות ABC עם דבקיות

© כל הזכויות שמורות לרק אנגלית 2012