Skip Navigation Links
ברוכים הבאים
אותיות
אוצר מלים
דפי עבודה
מחקר מכון חרוב קובע: משרד הרווחה פוגע בילדים באופן שיטתי
אזמרגד - דפי עבודה לילדים
הכרת מספרים באנגלית
המספרים 0 עד 10
שיר על המספרים 0-10 שיר על המספרים 0-10 סרטון על המספרים 1-10 ברכבת כבאיות עם המספרים 1-10
סרטון חרקים עם המספרים 1-10 סרטון על המספרים 1-10
עם ספירה לאחור.
מטוס עם המספרים 1-10 שיר על המספרים 1-10
עם ספירה לאחור.
שיר על המספרים 1-10
עם ספירה לאחור.
בים - שיר על המספרים 1-10 סרטון על המספרים 0-10 ברכבת שיר על בעלי חיים בחווה -
המספרים 1-10
   
אינדיאנים קטנים -
ששיר על המספרים 1-10
סרטון על המספרים 1-10    
מספרים דו ספרתיים
כרטיסי עבודה על המספרים 1-20 סרטון הסבר על המספרים 1-20 סרטון על המספרים 1-20 שיר על המספרים 1 עד 20.
סרטון על המספרים 11 עד 20 שיר על המספרים 0 עד 100 סרטון על המספרים 10
עד 100 בקפיצות של 10
סרטון על המספרים
100 עד 1000 בקפיצות של 100
לומדות
   
המספרים 1 עד 10 כתבו את התשובה במלים.    
השעון
   
שיר על השעון - שעות עגולות מה השעה עכשיו -
שיר על שעות עגולות.
 
אותיות באנגלית
אותיות גדולות
אותיות קטנות
אותיות תנועה
סדר האותיות
פונטיקה

דפי עבודה עם דבקיות
אוצר מלים באנגלית
בעלי חיים
כללי
מזון
מיקומים
מספרים
צורות וצבעים
שמות תואר
► אותיות ABC לצביעה
► אותיות ABC עם דבקיות

© כל הזכויות שמורות לרק אנגלית 2012